SpinkaFunVideo

Odkrycie w Egipcie zaszokowało cały świat!


Egipt to niesamowite miejsce, dosłownie tonące w eonach historii. W rezultacie jest pełne różnego rodzaju dziwnych i nie spotykanych osobliwości, które tylko czekają, aż ktoś się na nie natknie i je odkryje. A o to kilka z najdziwniejszych rzeczy odkrytych w Egipcie.

For copyright matters please contact us at:
[email protected]

SUBSKRYBUJ KANAŁ SpinkaFun
Kliknij 🔔 aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach!
Jeśli odcinek się podobał zostaw kciuka w górę 👍 i udostępnij dalej dla zasięgu 👊

#spinkafun

W sprawach związanych ze współpracą lub prawami autorskimi prosimy o kontakt na: [email protected]

Nawet nie myśl o krypto bez TRAZOR! - Tylko od producenta!

Show More

Related Articles

10 Comments

 1. Krytyczny zestaw pytań, pobudzający logiczne myślenie w odniesieniu do wyznania rzymskokatolickiego.
  1. Jak zachowywać dziesiąte przykazanie, które w katolickim podziale Dekalogu brzmi tak: ,,Ani żadnej rzeczy która jego jest''.

  2. Jak pogodzić klękanie przed jakimkolwiek obrazem bądź figurą (np. kościelną) z przykazaniem z Dekalogu które brzmi:
  ,,Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja YHWH, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,'' (Wj 20:4)/

  3. Który dzień, Bóg w przykazaniu z Dekalogu nakazał święcić: Pierwszy dzień tygodnia (niedziele) czy siódmy dzień tygodnia (sobotę)?

  4. Dlaczego w katolickiej Biblii Tysiąclecia nie ma wersetu Dz 8:37. Chodzi o werset który wspomina że chrzest (zanurzenie) powinien być świadomym wyborem . A tak brzmi brakujący werset: ,,[…] cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? 37 Odpowiedział Filip: Można, jeżeli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym''.

  Po co kler odprawia egzorcyzmy nad nieświadomymi niemowlętami?
  Tak brzmi początek formuły Egzorcyzmu chrzcielnego używanej powszechnie do połowy lat 70: ,,Zaklinam cię, wszelki duchu nieczysty". Pytanie w kontekście wzywania (przyzywania) złego bytu nad bezbronnym niemowlęciem: Co jeśli niemowlę jest czyste (niewinne), a ksiądz nad nim zwraca się do nieczystego (złego)? Czy to nie przypomina sytuacji z lekarzem, który aby miał pracę (woda na młyn), pacjent musi być chory albo zachorować.

  5. Jak nakaz celibatu wśród duchownych katolickich ma się do zalecenia apostoła Pawła z 1 Tym 3:2 które brzmi tak: ,,Biskup (nadzorca) więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny […] Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół (zgromadzenie) Boży(e)?"

  6. Skąd kler wie że Wojtyła jest w niebie, kler ma w niebie kamery? Czy ta komisja która go ogłosiła świętym brała pod uwagę że całował Koran? Czy to Bóg decyduje o zbawieniu czy komisja katolicka?
  Skąd wiadomo że święci są w niebie? Czy system świętych katolickich w sensie patronów, przypomina panteon pogańskich bogów, gdzie każdy odpowiadał za jakąś sferę życia? Jak nauka o byciu świadomym w niebie albo w czyśćcu od razu po śmierci ma się do poniższego wersetu.
  ,,my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli." (1 Tes 4:15)

  Jak pogodzić praktyki katolickie polegające na modlitwie o wstawiennictwo do świętych (zmarłych), z zakazem Boga z Biblii mówiącym aby nie kontaktować się ze zmarłymi, albo z brakiem gwarancji że dany zmarły nas słyszy i jest w niebie.

  7. Czy ktoś zastanawiał się nad znaczeniem określenia ,,Matka Boska''? Jezus odziedziczył boskość po Ojcu Bogu. Po kim według katolicyzmu Maria odziedziczyła boskość, aby nazywać ją Matką Boską?

  Jak tytuły przypisywane Maryji ''królowa niebios, pośredniczka i współodkupicielka'' mają się do poniższych wersetów z Biblii?
  ,,Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.'' (Jr 7:18)
  ,,Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.'' (1 Tm 2:5)
  ,,a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie." (Rz 3:24)

  8. Dlaczego katolicyzm przedstawia Maryję w symbolice nawiązującej do Słów które wypowiedział Bóg do węża? Chodzi o figury na których Maryja jest przedstawiana jako ta która depcze głowę węża, a przecież Bóg powiedział że to potomstwo Niewiasty czyli ONO (np. Jezus) zdepcze węża, a nie ONA czyli Niewiasta. (Rdz 3:15)
  Dlaczego katolicyzm przedstawia Niewiastę obleczoną w słońce z księżycem i 12 gwiazdami z Apokalipsy (roz. 12) jako Maryję? Skoro nawet katolicki przypis z Biblii Tysiąclecia mówi że jest to symbol Ludu Bożego obu Testamentów z pramatką Ewą i Marią włącznie. Symbolika 12 gwiazd to 12 plemion Izraela od 12 synów Jakuba (Izraela), potwierdzeniem jest historia Józefa brata Judy od którego pochodzi plemię JUDY (Żydzi) i nazwa Religii JUDAizm. Józef miał sen że 11 gwiazd (braci) mu się pokłoni, słońce (ojciec) i księżyc (matka). Mówi o tym Rdz 37:9.

  9. Dlaczego wiele katolickich kościołów (świątyń) jest zbudowanych na dawnych cmentarzach? Po co relikwie pod każdym ołtarzem (np. ludzki palec), jak to pogodzić z nakazem Boga aby unikać martwego jako nieczystego – które jest przeciwieństwem świętości (hebr. oddzielenia). Czy Jezus nakazał na pamiątkę ostatniej wieczerzy kłaść pod stół ludzkie szczątki?
  Jak słowa Jezusa z Mat 16:18 poprawnie przetłumaczone czyli "a bramy krainy umarłych go nie przemogą". Jak cytowane słowa mają się do świątyń katolickich z ludzkimi szczątkami (relikwiami) pod ołtarzem albo w ołtarzu. Pytanie w kontekście budowli a nie zgromadzenia: gdzie znajduje się brama na cmentarz albo do krainy umarłych?

  10. Dlaczego tłumacze katoliccy dopisali do Biblii Tysiąclecia w Mat 16:18 zwrot ,,czyli skała'' którego nie ma w greckim tekście?
  Przypominam że Piotr po grecku to πετρος (Petros) kamień a Skała to πετρα (Petra).
  W ST Skałą nazywany był Bóg, poniżej przykład:
  ,,Bo któż jest Bogiem, prócz YHWH lub któż jest skałą, prócz Boga naszego?'' (2Sm 22:32)
  Poprawne tłumaczenie z greki: "Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję zgromadzenie moje, a bramy krainy umarłych go nie przemogą". (Mat 16:16-18)
  Czy Jezus mówiąc o Skale mógł nawiązywać do poprzedniego zdania, gdzie mówił o Bogu Ojcu który w ST był określany Skałą?

  11. Jak tytuł Ojca Świętego ma się do słów Jezusa z Jana 17:11, gdzie Jezus Ojcem Świętym nazywa Boga Ojca. Czy tylko mi się wydaje że w instytucji cezara rzymskiego czy tam papieża brak pokory?
  Kto dał papieżowi władzę nad niebem, ziemią i podziemiem aby nosić potrójną koronę (tiara papieska) która symbolizuje taką władzę? W Biblii czytamy że Jezus otrzymał taką władzę od Ojca a nie papież.

  12. Kto wg. Biblii jest głową ciała kościoła (zgromadzenia), papież czy Jezus Chrystus? Odpowiedź jest w Kol 1:18 i w Ef 1:22.

  13. Czy gdy założymy że Jezus mówił o chlebie symbolicznie (to jest moje ciało), czy w takim przypadku możemy założyć że katolicy wierzą i głoszą innego Jezusa zwanego Eucharystycznym?

  Zapis z Soboru Trydenckiego KANON I: "Jeżeli ktokolwiek zaprzeczy, że ciało i krew razem z duszą i Bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus są prawdziwe, rzeczywiste i cieleśnie obecne w sakramencie Przenajświętszej Eucharystii i jeżeli twierdzi, że jest On tam tylko w sposób symboliczny — to niech będzie przeklęty!"
  Jakbyśmy się czuli gdyby ktoś twierdził że jesteśmy dosłownie posągiem albo waflem?

  Jak poniższy werset ma się do cudów eucharystycznych, albo do nauki katolickiej że komunia to literalnie i dosłownie Jezus z ciała, o czym także wspomina powyższy cytat z Soboru Trydenckiego
  ,,Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo: Tam, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie!'' (Mat 24:23-26)

  14. Jak słowa "Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich" powtarzane przez katolików na każdej mszy, jak cytowane słowa mają się do poniższych wersetów z Biblii?
  ,,Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej.'' (Hbr 10:12)
  ,,A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!'' (J 19:30)
  Ciekawostka: Jezus spożywał ostatnią wieczerze przy stole, nie przy (na) ołtarzu, ołtarze są do składania ofiar. Ostateczna ofiara za grzechy została złożona ok 2 tys. lat temu.

  15. Po co w katolicyzmie system kapłański (i świątynny) podobny do starotestamentowego kapłaństwa z plemienia Lewiego?
  Przypominam że w ST kapłaństwo było związane ze składaniem ofiar i świątynią Boga w której w chwili śmierci Jezusa zasłona została przerwana. Z kolei w roku 70 n. e. świątynia została zburzona przez Rzymian co przepowiedział Jezus i do dzisiaj jej nie ma.
  Poniżej wersety do analizy, w kontekście świątyni.
  ,,Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?'' (1 Kor 3:16)
  ,,Jezus w odpowiedzi rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduję. […] On jednak mówił o świątyni swego ciała.'' (J 2:19,21)

  16. Które zalecenia dietetyczne są ważniejsze. Zalecenia które ustalił Watykan np. jedz w piątki rybę (bez mięsa;), czy zalecenia Boga czyli nie jedz świni, kruków, krwi (kaszanki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HEX COIN - The Future of Investing is Here HEX PulseChain PulseX - The Future of Investing is Here
Back to top button